Kategorier

Produktutveckling

Kero använder sig av den miljövänligaste garvningsmetoden - naturgarvning.

Det innebär att skinnet hanteras med ämnen från växtriket och därför aldrig blir en fara för varken naturen, den som arbetar med skinnet eller den som bär det. 

Vegetabilgarvat renskinn

Renskinn från Kero Leather AB är garvade vegetabiliskt med garvämnen ifrån träd med högt tannin innehåll. Dessa träd växer på plantager i Sydamerika och skövlar således inte regnskogen. En del av den samiska näringen Renskinnen köps i Norden från samebyar som utövat renskötsel sen flera hundra år tillbaka. Så renskinnen är lokalt producerade och ursprungs certifierade som ett Nordiskt djur. Processen att garva ett skinn till färdigt läder tar ca två veckor. Första steget i processen är att tvätta rent skinnen ifrån salt och slakt rester. Därefter tas håren bort med hjälp av kalk som gör att hårsäckarna släpper taget om håren. Sedan följer själva garvningen som är en konservering av huden,vilket sker med att dom organiska bindemedlen i huden tas bort och ersätts med garvämnen från...

Läs mer
By Formsmedjan. Powered by Yago