Kategorier

Garveriet

Barkgarva - en form av garvning när garvaren använder vegetabiliska garvämnen. De vegetabiliska garvämnerna som används är oftast gran, ekbark, kastanj och mimosa. En större hud av nöt eller älg tar ca ett halvår att genomgarva och totalt kan ca två sopsäckar bark behövas. När skinnet är färdiggarvat sköljs det i friskt vatten ett par timmar.

Vegetabilgarvat renskinn

Renskinn från Kero Leather AB är garvade vegetabiliskt med garvämnen ifrån träd med högt tannin innehåll. Dessa träd växer på plantager i Sydamerika och skövlar således inte regnskogen. En del av den samiska näringen Renskinnen köps i Norden från samebyar som utövat renskötsel sen flera hundra år tillbaka. Så renskinnen är lokalt producerade och ursprungs certifierade som ett Nordiskt djur. Processen att garva ett skinn till färdigt läder tar ca två veckor. Första steget i processen är att tvätta rent skinnen ifrån salt och slakt rester. Därefter tas håren bort med hjälp av kalk som gör att hårsäckarna släpper taget om håren. Sedan följer själva garvningen som är en konservering av huden,vilket sker med att dom organiska bindemedlen i huden tas bort och ersätts med garvämnen från...

Läs mer

Upplev mer

Det gamla loggarveriet
Det gamla loggarveriet
Inför beredning i det gamla loggarveriet (barkgarveriet) togs bark från gran och vide i skogarna runt omkring. Enda maskinen var en...
Garveriet idag
Garveriet idag
Keros garveri i Sattajärvi, Pajala kommun är världens nordligaste storgarveri med inriktning på renskinn. Garveriet ägs...
By Formsmedjan. Powered by Yago